استخدام های جدید مهر ماه سال ۹۴

استخدامهای در جریان مهر ماه ۹۴ استخدامهای سازمانهای دولتی و نیمه خصوصی استخدام شرکت بابک مس ایرانیان سال ۹۴ استخدام نیروی انتظامی تهران سال ۹۴ استخدام نیروی هوایی ارتش سال ۹۴ (استخدام جدید) استخدام ش...

استخدامی های کردستان در صورت تعیین ردیف بودجه انجام خواهد شد...

کُردتودی: سخنگوی دولت با اشاره به آزمون‌های استخدامی‌ استان کردستان در سال گذشته گفت: دولت برای استخدام تمامی افرادی که این آزمون را سپری کردند در اداراتی که در ردیف بودجه‌ برای استخدام تعیین کرده بو...

شرکت فرودگاه‌های کشور استخدام می‌کند...

یادآور می‌شود؛ داشتن حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر ۲۸ سال سن تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم، ۳۰ سال سن تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و ۳۲ سال سن تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس...