روز پدر مبارک

دلم لک زده است برای اغوش گرمت ای پدر

دلم لک زده است برای بوسه ای که محکم بر گونه ام  می نشاندی

دلم لک زده است برای امید ها و ارزوهایی که برای دردانه ات  داشتی

دلم لک زده است برای بابایی گفتن هایت و در اسمان چرخاندنم

دلم برای کودکی کردن با تو تنگ شده است پدر.

۸۳۷۸۸۲-۴۷۷۵۱۲کودک که بودم معنی دلشوره های پدر را برای یک دختر نمی فهمیدم

کودک که بودم معنی در اسمان چرخاندنم را نمی دانستم

کودک که بودم معنی دنیای منی را از زبان پدر نمی فهمیدم

کودک که بودم معنی عشق پدر به دختر را نمی فهمیدم

سالها گذشته و نبودت دنیای مرا در هم شکسته ای پدرdadپدر هیچ گاه انگونه که شایسته تو بوده تو را نستودم و هیچ گاه انگونه که باید نگفتم که چقدر دوست دارم

و شیرینی نامت را بردن تا چه اندازه وجودم را لبریز از حس شادی میکند.

صد حیف که اینک در نبودت تمام ندانسته هایم را فهمیده ام.

روز پدر بر تمام پدران مبارکپوستر-روز-پدر-۱۰پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *