رتبه بندی وب سایت های استان فارس ۲۵ تیر ۹۵

زاگ وب مرکز رتبه بندی استانی وب سایت های ایران، جدیدترین رتبه بندی وب سایت های استان فارس را در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۵ منتشر کرد. این رتبه بندی بر اساس رتبه جهانی الکسا وب سایت های زیر ایجاد شده است. سایت هایی که در این رتبه بندی قرار ندارند با دادن لینک به زاگ وب در رتبه بندی بعدی قرار خواهند گرفت.

رتبه استانی نشانی سایت رتبه جهانی الکسا
۱ shiraze.ir ۳۶۴۷۴
۲ sedaykherameh.ir ۱۹۱۱۹۳
۳ shiraz1400.ir ۱۹۴۸۱۷
۴ sarvonline.ir ۱۹۹۰۹۴
۵ pasinejahrom.ir ۲۰۸۸۹۸
۶ kazeroonkhabar.ir ۲۱۸۱۲۴
۷ asrefars.ir ۲۳۶۸۶۴
۸ kazeroonnema.ir ۲۶۸۱۸۸
۹ baharekavar.ir ۳۰۲۱۳۰
۱۰ khonjekohan.ir ۳۲۵۶۷۷
۱۱ firouzi.org ۳۳۱۵۷۵
۱۲ darabonline.com ۳۵۶۰۲۴
۱۳ abadehnama.ir ۴۱۹۰۸۱
۱۴ ladestan.com ۴۲۰۸۹۱
۱۵ ladestan.com ۴۲۰۸۹۱
۱۶ shirazbon.ir ۴۲۶۰۶۲
۱۷ parguon.ir ۴۲۹۷۴۴
۱۸ mohrestan.ir ۵۱۹۳۹۳
۱۹ noronline.ir ۵۶۳۶۲۹
۲۰ Taninepasargad.ir ۵۶۳۷۱۳
۲۱ farsfair.ir ۵۶۷۷۸۷
۲۲ skyoloom.ir ۵۹۸۹۴۵
۲۳ marvdashtna.ir ۶۳۹۱۴۶
۲۴ salamfasa.com ۶۷۶۹۳۵
۲۵ shenasatour.com ۷۵۸۰۸۱
۲۶ shirazagahi.ir ۷۶۰۸۴۰
۲۷ margoon.com ۷۹۱۴۵۸
۲۸ margoon.com ۷۹۱۴۵۸
۲۹ aftablarestan.ir ۸۱۳۶۸۸
۳۰ shiraz711.ir ۸۳۷۱۶۷
۳۱ ghariv.ir ۸۶۸۸۹۳
۳۲ kelidfars.ir ۸۶۹۹۰۶
۳۳ kelidfars.ir ۸۶۹۹۰۶
۳۴ khabarparsi.ir ۸۷۵۰۸۲
۳۵ asrekazeroon.ir ۱۰۱۵۳۵۷
۳۶ hotelchamran.com ۱۰۳۸۷۳۵
۳۷ kavare.ir ۱۰۴۰۵۲۷
۳۸ diaremamasani.ir ۱۱۱۹۴۰۲
۳۹ tolounews.com ۱۱۵۲۴۸۵
۴۰ kalamefars.ir ۱۲۸۴۶۰۲
۴۱ sccim.ir ۱۲۹۵۳۱۹
۴۲ shirazhotels.org ۱۴۰۱۳۴۸
۴۳ fasaei.ir ۱۴۴۵۵۲۰
۴۴ darabna.ir ۱۵۹۲۴۹۹
۴۵ miladelarestan.ir ۱۶۰۸۶۲۲
۴۶ shirazmetro.ir ۱۶۶۱۷۶۴
۴۷ shirazsms.com ۱۷۵۲۱۶۷
۴۸ mamasanijavan.com ۱۸۳۴۵۱۵
۴۹ bakhtegancity.ir ۱۹۸۰۵۰۴
۵۰ heiatsu.ir ۲۰۸۱۳۳۱
۵۱ shz.ir ۲۱۲۹۱۲۹
۵۲ shiraztour.com ۲۲۴۰۲۲۷
۵۳ shirazjavanclub.com ۲۳۴۵۱۴۳
۵۴ mojema.ir ۲۵۵۳۹۵۴
۵۵ marvdashtonline.ir ۲۹۰۱۲۵۳
۵۶ sobhelarestan.ir ۳۳۸۹۰۰۸
۵۷ darabcement.com ۳۴۲۸۴۴۶
۵۸ shahedeghlid.ir ۳۶۴۰۵۹۲
۵۹ dashtak.com ۳۷۲۹۸۱۰
۶۰ pars-dasht.ir ۳۷۸۱۹۲۳
۶۱ asheghaneahlebeyt.ir ۳۸۳۷۲۴۷
۶۲ larcity.ir ۳۹۶۱۷۰۹
۶۳ neyrizcement.com ۴۱۶۰۲۲۸
۶۴ jahrom.ir ۴۳۰۱۱۹۵
۶۵ larsampad.com ۴۴۵۵۷۲۸
۶۶ eramhotel.com ۴۵۰۸۱۰۷
۶۷ neyrizema.ir ۴۷۸۱۸۷۱
۶۸ larestannews.ir ۴۹۴۶۷۰۷
۶۹ shfarasat.ir ۵۲۲۴۶۶۷
۷۰ abadehtile.com ۵۳۴۱۸۰۸
۷۱ shirazimc.com ۵۳۵۳۲۴۸
۷۲ shahrdari-fasa.ir ۵۶۶۱۰۵۸
۷۳ mstep.co ۵۶۸۷۶۵۳
۷۴ kazeroon.ir ۵۸۳۸۲۸۶
۷۵ shirazgold.ir ۶۴۲۵۹۲۱
۷۶ larestansport.ir ۶۵۴۶۶۹۵
۷۷ dapc.ir ۶۸۴۶۹۰۵
۷۸ babooneh.ir ۶۹۰۳۴۵۸
۷۹ sh-abadeh.ir ۷۰۸۹۱۸۸
۸۰ sh-abadeh.ir ۷۰۸۹۱۸۸
۸۱ shirazshayanhotel.com ۷۳۲۳۲۹۰
۸۲ marvdashtcity.ir ۷۶۷۷۹۷۹
۸۳ hamgamdarab.ir ۷۶۹۸۰۳۴
۸۴ fars.ir ۷۷۱۰۵۲۸
۸۵ nnawheel.com ۷۷۳۷۸۴۲
۸۶ valfajr-j.ir ۷۷۴۴۸۹۸
۸۷ sadafceram.ir ۷۸۱۴۳۲۰
۸۸ kazerunpetro.ir ۷۸۱۹۲۲۹
۸۹ eshiraz.ir ۷۸۱۹۵۷۰
۹۰ ashoraeyan.ir ۸۳۷۰۰۴۳
۹۱ jahromshora.ir ۸۴۸۵۰۱۲
۹۲ fipc.ir ۸۶۴۰۰۹۸
۹۳ neyriz.ir ۸۷۰۳۴۰۳
۹۴ aftabmarvdasht.ir ۹۰۵۷۱۸۹
۹۵ safiranfasa.com ۹۰۶۴۲۷۷
۹۶ drdarabpour.ir ۹۱۸۲۹۹۵
۹۷ drdogani.com ۹۴۷۹۸۱۶
۹۸ drdogani.com ۹۴۷۹۸۱۶
۹۹ seez.ir ۹۵۹۴۸۷۲
۱۰۰ shiraznarjes.ir ۹۶۳۱۷۸۱
۱۰۱ marvdashtnews.ir ۹۸۲۱۵۰۸
۱۰۲ shora-eghlid.ir ۹۹۶۵۷۳۲
۱۰۳ mipc.ir ۱۰۴۹۸۸۸۰
۱۰۴ jahrompl.ir ۱۰۸۴۴۷۶۱
۱۰۵ fasa1.ir ۱۲۴۱۲۸۱۰
۱۰۶ shirazchessschool.com ۱۲۷۱۴۱۲۴
۱۰۷ larmoshaver.ir ۱۴۳۹۴۶۶۴
۱۰۸ abadehcement.com ۱۴۷۴۴۴۴۲
۱۰۹ radepagroup.com ۱۵۹۷۴۶۸۵
۱۱۰ sh-darab.ir ۱۶۰۴۷۷۴۵
۱۱۱ khademeabas.ir ۱۶۲۱۵۰۸۰
۱۱۲ nasirisch.ir ۱۶۴۸۱۸۶۰
۱۱۳ jahromkala.ir ۱۷۵۴۶۱۱۸
۱۱۴ marvdashtweekly.ir ۱۸۳۵۸۱۱۴
۱۱۵ ۳۱۳yaran.ir ۱۸۴۰۷۰۷۶
۱۱۶ abadehnews.ir ۱۸۴۰۷۲۰۱
۱۱۷ khoshashiraz.ir ۱۸۴۱۳۲۹۳
۱۱۸ shiraz-sms.ir ۱۸۴۱۷۵۴۳
۱۱۹ shiraztakhfif.com ۱۹۴۹۱۵۰۱
۱۲۰ tabiatdost.ir ۲۵۹۶۰۵۸۵
۱۲۱ larestankohan.ir ۲۹۷۵۷۰۹۱

 

 پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *