جدیدترین رتبه بندی وب سایت های استان قم ۲۵ تیر ۹۵

زاگ وب مرکز رتبه بندی استانی وب سایت های ایران، جدیدترین رتبه بندی وب سایت های استان قم را در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۵ منتشر کرد. این رتبه بندی بر اساس رتبه جهانی الکسا وب سایت های زیر ایجاد شده است. سایت هایی که در این رتبه بندی قرار ندارند با دادن لینک به زاگ وب در رتبه بندی بعدی قرار خواهند گرفت.

رتبه استانی نشانی سایت رتبه جهانی الکسا
۱ qomefarda.ir ۶۱۵۰۹
۲ emdad.ir/ostanha/qom/akh_ostan.asp ۷۹۰۳۱
۳ noorlib.ir ۱۰۱۶۰۲
۴ qum.agri-jahad.ir ۱۹۳۹۹۲
۵ andisheqom.com ۲۰۱۰۱۶
۶ qom.ir/ ۲۰۷۹۷۳
۷ qumpress.ir/ ۲۱۷۱۹۷
۸ qomnews.ir ۲۴۸۸۲۱
۹ howzeh-qom.com ۲۵۷۸۴۳
۱۰ ketabeqom.com/ ۲۸۶۱۹۶
۱۱ nbo.ir ۳۲۸۳۹۱
۱۲ qumna.com ۳۳۶۴۴۷
۱۳ nezamqom.ir ۳۴۶۷۷۳
۱۴ news.qom-samacollege.ir/ ۳۸۰۴۰۴
۱۵ ostan-qom.ir/ ۴۲۷۶۳۶
۱۶ mohebbin.net/ ۵۴۲۲۴۷
۱۷ bmqom.ir/ ۵۴۸۰۸۸
۱۸ qomgt.ir/ ۸۲۶۳۹۹
۱۹ levaozzeynab.com ۹۷۱۹۰۲
۲۰ rcb.ir ۱۰۳۰۲۸۶
۲۱ jameehmodarresin.org/ ۱۰۴۳۹۷۹
۲۲ isaq.ir/ ۱۰۶۵۸۰۳
۲۳ qom.awqaf.ir/ ۱۰۹۵۰۷۱
۲۴ qomiec.ir ۱۰۹۸۷۷۹
۲۵ sabayeqom.com ۱۱۲۶۱۹۴
۲۶ qomadsl.com/ ۱۱۷۳۷۸۹
۲۷ maddahan.ir/ ۱۱۹۳۷۰۷
۲۸ khademalreza.ir/ ۱۲۱۲۰۲۳
۲۹ asayeshgahqom.com/ ۱۳۰۲۷۰۵
۳۰ abfa-qom.com ۱۴۲۷۴۴۸
۳۱ qomtvtoportal.ir ۱۴۲۸۹۶۲
۳۲ pmbo.ir ۱۴۳۰۵۶۷
۳۳ qomstp.ir/ ۱۴۶۲۶۸۶
۳۴ sabteahval-qom.ir/ ۱۴۷۷۷۵۶
۳۵ novinbahar.com ۱۵۵۵۸۷۳
۳۶ miaadqom.com/ ۱۷۰۱۸۲۷
۳۷ amlakejavan.com ۱۷۱۰۵۰۵
۳۸ btcqom.ac.ir ۱۷۹۶۳۳۵
۳۹ qomcanary.com/ ۱۸۴۴۱۷۵
۴۰ artqom.ir/ ۲۰۰۸۹۸۳
۴۱ tth.ir/ ۲۱۰۱۷۰۷
۴۲ amirabadi.ir/ ۲۱۰۴۹۹۱
۴۳ qom-airport.ir/ ۲۱۷۸۶۴۱
۴۴ ara-photos.net/ ۲۲۲۱۶۵۵
۴۵ shafieh-uast.ir/ ۲۲۶۲۴۶۵
۴۶ isoa.ir/ ۲۲۷۶۸۵۶
۴۷ amlakemehr.com/ ۲۵۱۸۱۱۱
۴۸ ghommet.ir/ ۲۶۷۸۵۸۷
۴۹ baqom.ir/ ۲۸۶۰۹۶۹
۵۰ qomstandard.ir/ ۲۹۰۲۷۶۷
۵۱ qomnn.com ۳۱۶۹۳۲۷
۵۲ qomrud.ir/ ۳۲۳۵۹۴۲
۵۳ sppc.ir/ ۳۴۰۴۱۶۳
۵۴ abfar-qom.ir/ ۳۵۰۵۵۱۴
۵۵ qommiras.ir ۳۶۲۳۵۳۵
۵۶ ghomsport.ir ۳۶۳۲۵۵۹
۵۷ qmrw.ir ۳۶۹۵۲۲۸
۵۸ hedayatedu.ir ۳۷۶۶۱۳۵
۵۹ vaezoon.ir ۳۸۱۸۰۳۱
۶۰ qommu.ir/ ۳۸۹۴۵۳۹
۶۱ mehrmg.ir/ ۳۹۴۷۵۹۹
۶۲ qomtax.ir/ ۴۴۵۷۴۸۸
۶۳ farzaneganqom.ir ۴۴۸۵۱۴۵
۶۴ gccpp.ir/ ۴۷۱۳۰۸۶
۶۵ sadra-system.com ۴۸۶۲۸۸۶
۶۶ qbto.ir ۵۰۳۴۳۹۱
۶۷ qomtech.ir/ ۵۱۰۰۸۵۱
۶۸ qom-pishkhan.ir/ ۵۱۱۱۱۶۸
۶۹ qomlink.com ۵۳۲۲۴۹۲
۷۰ qomiecu.ir/ ۵۴۵۷۲۰۳
۷۱ cit-qom.com/fa/ ۵۶۱۷۰۷۴
۷۲ qomprisons.ir ۶۴۱۰۷۲۱
۷۳ meraj-group.ir/ ۶۴۷۱۵۴۸
۷۴ tmnq.ir/ ۷۴۵۷۲۲۴
۷۵ qompl.ir ۷۶۸۵۷۴۱
۷۶ zainabmq.ir ۸۰۷۲۲۶۸
۷۷ qssez.ir/ ۱۰۶۴۷۸۳۶
۷۸ snkqom.ir/ ۱۱۱۶۷۷۹۳
۷۹ dadgostariqom.ir/ ۱۱۳۰۳۲۸۴
۸۰ malekqom.ir ۱۱۹۵۴۲۵۳
۸۱ login.qom-srbiau.ir ۱۲۰۹۳۱۸۳
۸۲ qom-srbiau.ir/ ۱۲۰۹۳۱۸۳
۸۳ qomfajrfestival.ir/ ۱۴۳۵۸۶۱۶
۸۴ nigc-qom.ir/ ۱۴۸۳۷۰۴۵
۸۵ majmaqom.com/ ۱۸۹۶۷۰۸۷

 پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *